>>Inilah kedudukanmu yang Mulia Itu Wahai Muslimah>>


Allah subhanahu wata'ala, Dzat Yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang telah bertitah kepadamu,"Hendaklah kalian (kaum wanita) tetap di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu" (al-Ahzab: 33)Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,"Wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, dan ia akan ditanyai tentang apa yang ia pimpin itu" 


<<www.salafyciampeabogor.blogspot.com>>


2 komentar:

[AUDIO]: Sikap Seorang Muslim Dalam Menghadapi Berbagai Musibah

[AUDIO]: Sikap Seorang Muslim Dalam Menghadapi Berbagai Musibah “SESI 1 SIKAP SEORANG MUSLIM DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MUSIBA...