>>Keutamaan Shalat 5 Waktu>>


Shalat adalah ibadah yang agung, ibadah yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, dan dia adalah ibadah yang terpenting setelah kedua kalimat syahadat. Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan ". (HR. Al-Bukhari no. 7 dan Muslim no. 19)
Shalat adalah penghubung antara hamba dengan Rabbnya, karena ketika shalat hamba sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla guna berdoa kepada-Nya. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam beliau bersabda: قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال: {الرحمن الرحيم} قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال: {مالك يوم الدين} قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل "Barangsiapa yang mengerjakan shalat tanpa membaca Ummul Qur'an di dalamnya, maka shalatnya masih memiliki utang, tidak sempurna" Tiga kali. Ditanyakan kepada Abu Hurairah, "Kami berada di belakang imam?" Maka dia menjawab, "Bacalah Ummul Qur'an dalam dirimu, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Allah berfirman,' Aku membagi shalat antara Aku dengan hambaKu, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, 'Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.' Maka Allah berkata, 'HambaKu memujiku.' Apabila hamba tersebut mengucapkan, 'Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.' Allah berkata, 'HambaKu memujiku.' Apabila hamba tersebut mengucapkan, 'Pemilik hari kiamat.' Allah berkata, 'HambaKu memujiku.' Selanjutnya Dia berkata, 'HambaKu menyerahkan urusannya kepadaKu.' Apabila hamba tersebut mengucapkan, 'Hanya kepadaMulah aku menyembah dan hanya kepadaMulah aku memohon pertolongan.' Allah berkata, 'Ini adalah antara Aku dengan hambaKu.Dan hambaKu mendapatkan sesuatu yang dia minta '. Apabila hamba tersebut mengucapkan, 'Berilah kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat.' Allah berkata, 'Ini untuk hambaKu, dan hambaKu mendapatkan sesuatu yang dia minta. " (HR. Muslim no. 598)
Shalat lima waktu memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan semua ibadah wajib lainnya, di antaranya:
a. Shalat 5 waktu merupakan ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan kepada Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa perantara malaikat. Berbeda halnya dengan kewajiban lainnya yang diwajibkan melalui perantara malaikat.
b. Shalat 5 waktu diwajibkan di langit sementara kewajiban lainnya diwajibkan di bumi.
Karenanya sangat pantas kalau shalat 5 waktu dikatakan sebagai ibadah badan yang paling utama.
Selain dari keistimewaan di atas, shalat 5 waktu secara umum dan beberapa shalat di antaranya secara khusu memiliki prioritas yang lain, di antaranya:
a. Shalat 5 waktu akan menghapuskan semua dosa dan kesalahan. 
Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر "Shalat lima waktu dan shalat Jum'at ke Jum'at berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. " (HR. Muslim no. 342) Dari Utsman bin Affan radhiallahu anhu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله "Tidaklah seorang muslim didatangi shalat fardlu, lalu dia membaguskan wudlunya dan khusyu'nya dan shalatnya, melainkan itu menjadi penebus dosa-dosanya terdahulu, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan itu (terjadi) di sepanjang zaman. " (HR. Muslim no. 335)
Pada kedua hadits di atas dikecualikan dosa-dosa besar, karena memang dosa besar tidak bisa terhapus dengan sekedar amalan saleh, akan tetapi harus dengan taubat dan istighfar. Karenanya, yang dimaksud dengan dosa pada kedua hadits di atas adalah dosa-dosa kecil.
Adapun patokan dosa besar adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma:الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب "Dosa-dosa besar adalah semua dosa yang Allah akhiri dengan ancaman neraka atau laknat atau kemurkaan atau adzab. " (Riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya terhadap surah An-Najm: 32) Meskipun awalnya ada perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil, akan tetapi beliau radhiallahu anhu juga pernah berkata: لا كبيرة مع الاستغفار, ولا صغيرة مع الإصرار "Tidak ada dosa besar jika selalu diikuti dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil jika dia dilakukan terus-menerus."
b. Shalat subuh senantiasa dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat dan dia juga menja
Allah Ta'ala berfirman: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجركان مشهودا "Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). " (QS. Al-Isra `: 78)
c. Shalat ashar yang merupakan shalat wustha-sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari-dikhususkan penyebutannya dibandingkan shalat-shalat lainnya.
Dan ini menunjukkan keistimewaan shalat ashar-dari satu sisi-dibandingkan shalat lainnya. Allah Ta'ala berfirman: حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى "Peliharalah semua shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa." (QS. Al-Baqarah: 238)
d. Menjaga shalat subuh dan ashar merupakan sebab terbesar masuk surga dan selamat dari neraka.
Dari Imarah bin Ru'aibah radhiallahu anhu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها "Tidak akan masuk neraka seseorang yang shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. " (HR. Muslim no. 1003) Dari Abu Musa radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: من صلى البردين دخل الجنة"Barangsiapa mengerjakan shalat pada dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. " (HR. Al-Bukhari no. 540 dan Muslim no. 1005) Dari Jundab bin Abdullah radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم"Barangsiapa shalat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah, oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu dari kalian sebagai imbalan jaminan-Nya, sehingga Allah menangkapnya dan menyungkurkannya ke dalam neraka jahannam." (HR. Muslim no. 1050) Dari Jarir bin 'Abdullah radhiallahu anhu dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihat-Nya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan untuk melaksanakan shalat sebelum terbit matahri dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. " (HR. Al-Bukhari no. 521 dan Muslim no. 1002)
e. Meninggalkan shalat 5 waktu-atau salah satunya-dengan sengaja karena malas secara terus-menerus adalah kekafiran.
Allah Ta'ala berfirman: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. " (QS. Maryam: 59-60) Seandainya orang yang meninggalkan shalat itu masih mukmin, maka tentunya tidak dipersyaratkan ketika dia bertaubat dia harus beriman. Ini dipertegas dalam hadits Jabir Radhiyallahu anhuma dia berkata: Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "Sungguh, yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuan adalah meninggalkan shalat. " (HR. Muslim no. 116) Juga dalam Abdullah bin Buraidah dari ayahnya radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر "(Pemisah) di antara kami dan mereka (orang kafir) adalah meninggalkan shalat, karenanya barangsiapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. " (HR. Ahmad no. 21929)
Sumber: http://al-atsariyyah.com/keutamaan-shalat-5-waktu.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PENERIMAAN SANTRI BARU MA'HAD IBNUL MUBAROK CIAMPEA BOGOR

📚 *PENDAFTARAN SANTRI BARU* 📚 MA'HAD IBNUL MUBAROK CIAMPEA BOGOR Madrasah Salafiyyah Lil Banin (MSB) 📝 _Program Mutawasithah ...